iBob Loader
Zákaznická linka:Tel: +420 733 737 288
Váš košík je prázdný
Dárkové sady Tomas Bohman

Doprava a platba

Dopravu našeho zboží zajišťujeme pomocí přepravních služeb PPL a České pošty

Cena dopravy

 • Cena dopravy se odvíjí dle vybraného zboží, hmotností a vzdálenosti.
 • Doprava je kalkulovaná dle našeho vnitřního ceníku.
 • Při objednání zboží o ceně přepravy bude každý zákazník informován individuálně, zasláním e-mailu, kde cenu přepravy muže potvrdit odpovědí na náš e-mail.

Obal a rozměr

 • Lze přepravovat jak jednotlivé obálky, tak baličky až po několika paletové zásilky na jednu adresu.
 • Zboží lze dodat na kterékoliv místo v České nebo Slovenské republice.
 • Obal zásilky musí odpovídat uvažovanému způsobu přepravy. 

Převzetí a doručení zásilky

 • Kurýrníá služby přebírají zásilky na základě objednané přepravy, vystavěné naši společností.
 • Po převzetí zásilky, zákazník obdrží informační e-mail s pokyny pro převzetí zásilky a interním číslem, kde muže svou zásilku sledovat na portálu daného kurýra.
 • Není-li domluveno předem, naprostá většina zásilek je doručena určeným příjemcům mezi 9:00 a 14:00 hodinou. 
 •  Rozvozoví řidiči jsou vybaveni odpovídající technikou pro složení zásilky z vozidla a následnou manipulací s ní. 
 • Po domluvě s řidičem, zákazník zajisti převzetí zásilky.
 • Při převzetí zboží zákazníkem je nutné zásilku překontrolovat.
 • V případě, že je na ní známka jakéhokoliv poškození, je příjemce zboží povinen toto uvést do přepravního listu, který mu bude předložen k podpisu, případně zboží vůbec nepřevezme. 
 • Řidič standardně disponuje mobilním telefonem, prostřednictvím kterého odesílá SMS zprávy o nedoručitelných zásilkách. 

Cena zboží a platební podmínky

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.
 • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č., vedený u společnosti (dále jen „účet prodávajícího“).
 • Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému.
 • Bezhotovostně platební kartou.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

Dárkové sady Tomas Bohman